Ebema
nl / fr
 

Overzicht projecten ↓
Zijpestraat / Bethanienpolder Mechelen
Nathalie Boon
Technum
Projectmedewerker

Vier tinten grijs

Het sexy imago van straatstenen

Lange tijd lag de wijk Bethaniënpolder in Mechelen er troosteloos bij. Het asfalt van de straten had zijn beste tijd gehad, net als het voetpad, en behalve wat onkruid was er geen spiertje groen te bespeuren. Omdat de riolering toch vervangen moest worden, besloot het stadsbestuur om de wijk een facelift te geven. Met meer groen en met een straat in vier tinten grijs.

“De straten die aangepakt werden, liggen in een buurt met allemaal dezelfde type woningen,” aldus Nathalie Boon van studiebureau Technum. “De wijk lag er een beetje verloederd bij en was niet echt aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Gewoon straten van asfalt met smalle trottoirs ernaast. Wanneer het huisvuil opgehaald werd, moesten voetgangers op de weg lopen omdat er geen plaats meer was door de vuilnisbakken.”


Parkeerdruk

Tijd voor verandering dus. Nathalie stond in voor het nieuwe ontwerp van de wijk met de Zijpestraat, Bethaniënstraat en de Spreeuwenhuisstraat. “Om te beginnen was de bestaande verkeerssituatie niet ideaal. Het verkeer in de woonwijk liep over twee richtingen en de parkeerdruk was groot. De opdracht van het stadsbestuur luidde: veilige voetpaden, voldoende parkeergelegenheid en groen om de buurt leefbaarder te maken.”


Pleineffect

“Vrij snel waren we het erover eens dat er eenrichtingsverkeer moest komen. Dat maakte het makkelijker om aan beide kanten mooi afgelijnde parkeerplaatsen te maken. Verder wilden we een soort pleineffect creëren. Bijzondere verharding die nog budgetvriendelijk was ook? De zoektocht kon beginnen. Verrassend genoeg was de keuze gauw gemaakt: een samenstelling van betonstenen, 20x20, in vier verschillende grijstinten, en dat in wildverband. Donkere, net geen zwarte betonstraatstenen onderscheiden de parkeerstroken van de rijweg.”


Tuintjes op straat

“Sfeervolle vakken met daarin vaste planten geven de straten niet alleen een groen accent, ze zorgen voor een echt tuineffect. De perkjes liggen tussen de parkeerplaatsen, die op regelmatige afstanden onderbroken worden om voetgangers veilig te laten oversteken. We creëerden ook plekjes voor fietsenstallingen. De zwakke weggebruiker kreeg een hoofdrol in de heraangelegde wijk.”


Uniek

Het resultaat mag er zijn. Door het aparte, consequent doorgetrokken ontwerp zijn de straten visueel met elkaar verbonden en is het een echt wijkje geworden. Of het de band tussen de bewoners ook hechter zal maken? Nathalie lacht. “In ieder geval heeft deze woonwijk een uniek karakter en dat moet zo blijven. Ik ben dan ook niet van plan hetzelfde legpatroon op een andere plek toe te passen. De variatie in formaten, kleuren en legpatronen bij betonstenen is zo groot. Ik heb speelruimte genoeg!”

“Straten het effect van een plein geven”
Ebema N.V.
Algemene voorwaarden

Privacy statement
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal | T: +32 89 610011 | F: +32 89 613143
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel | T: +32 3 3120847 | F: +32 3 3117700