Ebema
nl / fr
 

Overzicht projecten ↓
Spoorwegstraat Runkst - Hasselt
Peter Gijsen
Geotec

Eerst het park, dan de rest

Stadsontwikkeling met smaak

Voor de Hasseltse beleidsmakers is de stad veel meer dan het commercieel centrum of de Blauwe Boulevard. Daarom wil het bestuur ook zogenaamde minder aantrekkelijke buurten promoten. Zo kwam er aan de Spoorwegstraat in Runkst, net achter het station, een gloednieuw woonproject. Een project dat deel uitmaakt van ‘Stadsontwikkeling Hasselt 2020’ waarbij de stationsomgeving een ingrijpende opwaardering krijgt.

Voor de nieuwe wijk aan de Spoorwegstraat moesten niet alleen huizen gebouwd worden, ook wegen en nutsvoorzieningen moesten voorzien worden. “Een stedenbouwkundig bureau heeft een masterplan opgemaakt voor het volledige project, met een totaalconcept voor de indeling van de private woningen en de inrichting van het openbaar domein. Verschillende architecten stonden in voor de opmaak van de bouwplannen van de woningen. Wij van studiebureau Geotec namen de technische uitwerking en materiaalkeuze van wegen, riolering en het centrale plein voor onze rekening” aldus bouwkundig ingenieur Ward Prikken.


Centraal park

“Ook al ligt de plek buiten Hasselt, toch wou het bestuur de nieuwe wijk een stedelijk karakter geven. Daarom werd het concept opgevat als een woonwijk met in het midden een ingesloten park met daarin paadjes, hagen en bomen. Dat is een heel ander gegeven dan een gewone verkaveling waar je straten hebt met hier en daar wat groen. Het moest een aantrekkelijk park worden dat de bewoners kunnen gebruiken als speelplein, om te wandelen en tot rust te komen. Hiermee hebben we rekening gehouden bij de keuze van de materialen.”


Visuele impact

“In dit groots project hebben we gestreefd naar een evenwicht tussen het functionele en het esthetische. De uitgewassen betonnen boordstenen, met hun handige afmeting van een halve meter, geven een mooi lijneffect. Visueel heeft dit een grote impact op het uitzicht van de wijk. Verder hebben we de paadjes aangelegd in natuurstenen tegels en voor de stoepen hebben we gebruik gemaakt van klassieke betonklinkers.”


Groen en beton

Zijn groen en beton wel met elkaar verenigbaar? Ward Prikken vindt alvast van wel. “Dat beton functioneel is, staat als een paal boven water. Het is het ideale materiaal om rijwegen, voetpaden en parkeerplaatsen een eigen, meteen herkenbare, identiteit te geven, zodat hier geen twijfel over kan zijn bij de gebruikers. En dat is toch voorwaarde nummer één voor een kwaliteitsvolle en comfortabele buitenruimte. Tegelijk kan je het perfect integreren in een groene omgeving waarvan het Acaciapark een mooi voorbeeld is. Verharding kan net het natuurlijke karakter van een omgeving versterken.”

“Verharding kan het natuurlijk karakter van een buitenruimte versterken.”
Ebema N.V.
Algemene voorwaarden

Privacy statement
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal | T: +32 89 610011 | F: +32 89 613143
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel | T: +32 3 3120847 | F: +32 3 3117700