Ebema
nl / fr
 

Overzicht projecten ↓
Raadhuisplein Voerendaal
Willem Straat
Plangroep Heggen
Tuin- en landschapsarchitect

Gemeentehuis met groene wanden

Heropbouw na verwoestende brand

Sinds april 2013 heeft Voerendaal officieel weer een gemeentehuis. Het oude werd in december 2010 door een felle brand in de as gelegd, maar daar is nu gelukkig niets meer van te merken. Ook het plein voor het gemeentehuis werd in een nieuw, groen kleedje gestoken.

De inwoners van Voerendaal herinneren het zich nog alsof het gisteren was. Met een bange blik zaten ze op 9 december 2010 voor hun televisie gekluisterd. Verwoestende vlammen vernietigden hun geliefde gemeentehuis. De bestuurlijke vleugel kon nog worden gered, maar het ambtelijke gedeelte ging verloren. AGS Architecten & Planners integreerden de bij de brand gespaarde vleugel in het nieuwe ontwerp. De witte bouwmassa in de vorm van een echte vleugel hebben ze omgeven door zuilenrijen en een nieuw ambtenarenblok.


Pleinstramien

Toen de opdracht voor de heraanleg van het plein bij het gemeentehuis en de omgeving uitgeschreven werd, ging men voor de meest logische keuze. Plangroep Heggen had namelijk al een gebiedsvisie neergelegd voor de voorzieningenzone en aangrenzend parkgebied met visvijver. Tuin- en landschapsarchitect Willem Straat tekende voor het ontwerp. “Het stramien van de zuilenrijen en de helderrood genuanceerde baksteen werden de uitgangspunten van het pleinontwerp. Stroken met rood genuanceerde straatklinkers lopen vanuit de zuilen tot over de parkeerterreinen en loodrecht daarop naar de aanliggende voetpaden en wegen.”


Bijpassende tegels

“We zijn meteen ook op zoek gegaan naar een tegel in een warme, donkergrijze tint die perfect past bij die rood genuanceerde straatklinkers. Even hebben we natuursteen overwogen, maar om de kosten te drukken zijn we uitgekomen bij grote betontegels met een deklaag van natuursteengranulaat. We kozen bovendien voor een dikte van 10 cm, omdat het de bedoeling is in de toekomst evenementen op het plein te organiseren.” Met dat gegeven in het achterhoofd werden mobiele zitelementen in combinatie met plantenbakken voorgesteld, maar dat wordt nog verder uitgewerkt door de gemeente.


Groen, groener, groenst

“In de gebiedsvisie kwam al naar voren dat rond het gemeentehuis stedenbouwkundig gezien duidelijke pleinwanden ontbraken”, legt Willem Straat uit. “Er werd gepleit om rondom een robuuste groenstructuur aan te brengen als groene wand, aansluitend op de bestaande laanstructuren en boomgroepen in de buurt. Daarmee zijn we in het voorjaar van 2013 begonnen door lindebomen aan te planten. In het najaar brengen we ook nog bodembedekkers aan, waardoor het groene kader echt compleet zal zijn.”

“Eenheid creëren tussen gebouw en omgeving, dat was het doel.”
Ebema N.V.
Algemene voorwaarden

Privacy statement
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal | T: +32 89 61 00 11 | F: +32 89 61 31 43
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel | T: +32 3 312 08 47 | F: +32 3 311 77 00