Ebema
nl / fr
 

Overzicht projecten ↓
Molenakkers Beerse
Wim Sempels

Adviseur publieke ruimte en landschap
Gert Stappaerts
Antea Group
Account Manager ruimtelijk ontwerp en beheer

Rode loper in beton

Focus op functionaliteit en leefbaarheid

De publieke ruimte en infrastructuur rondom een OCMW-gebouw en serviceflats inrichten is niet voor de hand liggend. Er zijn immers heel wat randvoorwaarden waarmee de ontwerper rekening moet houden. Helemaal centraal daarbij staat het doelpubliek: de senioren. Ontwerpen met focus op functionaliteit én leefbaarheid.

“Een aangename leefomgeving maken, rekening houdend met de veeleisende functionaliteit, dat was de grootste uitdaging in dit project”, benadrukt Gert Stappaerts, Account Manager bij Antea Group. “Omdat de parkeerdruk vroeger al vrij hoog was, waren we verplicht plaats te voorzien voor zo’n 40 wagens. Daarnaast moest er uiteraard een toegang zijn tot de ondergrondse parkeergarage. De brandweerontsluiting werd vernieuwd en ook de leveranciers moeten tot bij de gewenste ruimtes kunnen komen. Verder waren er nog vereisten voor langzaam verkeer, ondergrondse nutsvoorzieningen, buffering in de riolering, enz.”


Doordacht

Maar in eerste instantie werd rekening gehouden met het doelpubliek zelf. “De toegangszone hebben we bijvoorbeeld geaccentueerd met een rode loper in betonstenen”, legt Adviseur Publieke Ruimte en Landschap Wim Sempels uit. “Voor mensen met een visuele beperking werd een geleidestrook met ribbeltegels geïntegreerd, die contrasteert en makkelijk te volgen is. Rolstoelgebruikers kunnen de bloemen dan weer beter voelen en ruiken door te kiezen voor plantvlakken van 0,5 m hoog. En de ergonomische zitbanken zijn iets hoger dan normaal, zodat mensen minder door hun knieën moeten. Tot slot is er ook een sokkel voorzien voor een beeldhouwwerk.”


Kleurvast

Voor de verhardingen wilde Antea Group betonstraatstenen met een deklaag van 100% natuursteengranulaten. “Die zijn kleurvast en bieden voldoende stroefheid, zodat mensen er niet op uitglijden. Ze zijn iets duurder dan de klassieke betonstraatstenen, maar in deze kwaliteitsvolle context verantwoordbaar. We kozen uiteindelijk voor granietgrijze rijwegen, basaltzwarte pleinen en zwarte parkeerplaatsen afgelijnd met donkerrode betonstraatstenen. Door binnen eenzelfde ‘familie’ van stenen te blijven, ontstond er een grote conformiteit.”


Binnentuin

“De meeste bewoners hebben geen ruime leefwereld meer, dus wilden we voldoende variatie brengen en interactie met het bezoek mogelijk maken”, stelt Gert Stappaerts. “In de binnentuin hebben we een zone met fitnesstoestellen voor senioren gecombineerd met een speelruimte voor kinderen. Er zijn voldoende banken en ook hier hebben we gekozen voor verhoogde plantenbakken.”De afwisselende en onderhoudsvriendelijke beplanting biedt elk seizoen iets nieuws,” vult Wim Sempels aan. “Bovendien zorgen de door grondspots belichte heesters voor een verrassend beeld.”

“Door binnen eenzelfde ‘familie’ van stenen te blijven, ontstond er een grote conformiteit.”
Ebema N.V.
Algemene voorwaarden

Privacy statement
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal | T: +32 89 610011 | F: +32 89 613143
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel | T: +32 3 3120847 | F: +32 3 3117700