Ebema
nl / fr
 

Overzicht projecten ↓
CPO Eridanusstraat Groningen
Marnix Tavenier
MXT Landschappen
Landschapsarchitect

Open tuincultuur

Wonen in grenzeloos groen

Maak een landschap met elkaar in plaats van ieder zijn eigen postzegel. Dat was de idee achter het buitenconcept van de Groningse woonwijk ‘Achter de Reitdijk’. Een idee waarvoor landschapsarchitect Marnix Tavernier met plezier de mouwen opstroopte.Een pleidooi voor een tuincultuur zonder schuttingen en meer natuur.

De oorspronkelijke vraag was het ontwerp van een collectief voortuinbeeldaan de straat met parkeren op eigen erf”, steekt Marnix Tavernier van wal. “Deze vraag resulteerde uiteindelijk in een samenhangend buitenruimteontwerp voor straat, park en privétuinen.We hielden de bewoners voor dat wonen op deze plek moest gaan over wonen in grenzeloos groen, waarin seizoenen de hoofdrol spelen. Waar je kan oogsten van een eigen boomgaard en waar iedereen de vruchten plukt van een gemeenschappelijke tuincultuur.”


Een democratie van tuinen

“Ontwerpen is keuzes maken en als je dat collectief wil aanpakken, dan moet je die keuzes op elkaar afstemmen. Het is belangrijk dat je vanuit de private wensen van de eigenaars naar een collectief ontwerp toewerkt, niet omgekeerd. Dat betekent natuurlijk wel dat je iedereen ook individueel moet horen. In eerste instantie organiseerden we een workshop voor alle bewoners. Met de groep hebben we dan beslist hoe en met welke gemeenschappelijke middelen we zouden werken.”


Naar een nieuwe groene hotspot

“Vervolgens hadden we een tuinspreekuur ter plekke, zodat elke bewoner individueel zijn dromen en wensen kon aangeven.” Tegelijkertijd onderhandelde Tavernier met de gemeente over de inrichting van het aangrenzende buurtpark. Zo ontstond een inspirerende samenwerking tussen de bewoners en de gemeente. De ontsluitingsweg werd versmald en er kwam een buurtboomgaard, een avontuurlijke speelplaats en een ecopark.


Ingetogen sfeer

Het collectief vormgegeven straatbeeld bestond uit voortuinen zonder schuttingen maar met gemeenschappelijke beplanting, een voordeurpad, terras en parkeerruimte. Voor de verharding viel de keuze op betontegels in vier formaten en in een aardetint die aansluit bij de gevelkleur. “Als je de beplanting de hoofdrol wil geven, dan is het omringende materiaal extra belangrijk. We wilden een ingetogen karakter creëren en daar is beton uitermate voor geschikt. Beton heeft een soort zachtheid, het eist minder aandacht op. Tegelijkertijd kan je ermee spelen door diverse formaten te combineren.”


Tuinen delen is plezier delen

“De terrassen hebben we met het tegelformaat heel ruimtelijk ingericht, terwijl we het pad van de straat naar de voordeur kleinschalig houden via hetklinkerformaat. De beplanting zelf lijkt heel spontaan, maar er zit heel veel variatie in met bomen, hagen en een assortiment vaste planten. Door af te stappen van het minituintje, geven deze bewoners een nieuwe invulling aan het begrip ‘ruimte’. Ze kregen er meer groen, lucht en vriendschap voor in de plaats.”

“De gemeenschappelijke tuincultuur versterkt het gevoel van ‘hier wonen wij graag’.”

“Met open tuinen groeit het beschikbare volume aan groen, ondanks de dichte bebouwing.”
Ebema N.V.
Algemene voorwaarden

Privacy statement
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal | T: +32 89 610011 | F: +32 89 613143
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel | T: +32 3 3120847 | F: +32 3 3117700